Murga története

Murga település-földrajzi szempontból a tolnai hegylánchoz tartozó 7 magyar és 22 német helység egyike. A falu neve valószínűleg puszta személynévből keletkezett. (Ilyen típusú névadás a kora Árpád-korban volt jellemző.) A jelenleg ismert legrégibb írásos említési éve 1446, majd 1500. Akkori neve Morga, s a Morgai családnak volt a birtoka. A név etimológiája tisztázatlan. Annyit tudni, hogy létezik még bolgár és szerb-horvát Murga helységnév is, német nyelvterületen pedig Murg víznevek találhatók.

A késő bronzkor

A falu legrégibb történelméről a régészeti leletek mesélnek. 1895-ben a község határában a “Kleine Schantz”, azaz Kissánc nevű védmű tövében az urnasíros kultúrára jellemző, késő bronzkori, tehát mintegy 3000 éves nagy bronzleletre akadtak, melynek darabjai egy rakáson hevertek. Vagy öntőműhely volt azon a helyen, vagy pedig oda rejtették el a többnyire töredékekből álló, beolvasztásra szánt darabokat…

A fenti idézet Balogh Margit: Murga című, 2000-ben megjelent tanulmányából való, amely az alábbi képre kattintva érhető el.

Balogh Margit: Murga